Norges manglende respekt for utflyttede nordmenn!

Norge – landet som motarbeider nordmenn som har emigrert, men fortsatt betaler skatt til Norge etter gjeldene regler.