Nordmenn som støtter Israel

Jeg følger selvfølgelig med på verden rundt meg – og opplever fortvilelsen som sprer seg om hvilken vei framtiden peker! Det virker som vi ikke er på vei i retningen av mere kjærlighet og omtanke for hverandre! Hvor mennesker kan knytte kontakt i respekt for hverandre uavhengig av dere politiske eller religiøse ståsted!

Jeg er blitt fokusert på en ting og det er det voksende jødehatet! Mens det tidligere var jødensom fikk skylda for alt ondt i verden ser det ut til at det i dag er landet der jødene bor – som får skylda for alt ondt i verden!


Forsiden på New York Times den 15. Mai 1948 viser hvem som fsktisk startet krigen mellom Israel og palestinaaraberne.. Egypt bombet Tel Aviv med sitt flyvåpen Og beordret invasjon..

Det merkverdige er at hvis jeg i løpet av min levetid hadde vært 27 ganger i Frankrike i løpet av de siste 45 år. – bodd der litt – snakket litt fransk og lest masse bøker om fransk historie og kultur! DA ville ALLE mine venner Kalt meg ved det litt ærefulle navnet «Frankofil» -og vist meg respekt når jeg fortalte om Frankrike! 

De ville til og med stilt meg spørsmål om både landet og kulturen og lyttet til hva jeg fortalte! Og hvis landet sto overfor store alvorlige problemer ved selvmordsaksjoner og omfattende knivdrap og tusenvis av raketter rettet inn mot sivile franskmenn så ville folk vært urolige fordi jeg var urolig!

Men nå er virkeligheten min at jeg ikke er «frankofil» jeg har ikke vært ofte i Frankrike! Men jeg har vært 28 ganger de siste 45 årene i ISRAEL! 

Etter at endte der første gangen uten mere penger på vei til Nepal på en haiketur – ble der i seks måneder og arbeidet på en kibutz – og ikke kom meg lengre, men ble begeistret for landet – folkene og kulturen både blandt jøder og muslimer! 

NÅ har jeg besøkt både Jerusalem og Bethlem,Dødehavet og Genesaretsjøen, Eilat og Massada! Bodd hos palestinere i Bethlehem og kristne i Jerusalem samt jøder i Jordandalen og hos druser på Golan!

Jeg har lært mye og forventer å lære enda mer i framtiden når mine veier trekker tilbake mot dette fantastiske landet som er en religiøs kokende gryte – men et levende demokrati midt i en verden der diktatorer og mangemillionærer i nabolandene bryter både menneskeskapte regler om humanitet og religiøse lover om respekt for det guddommelige overordnede kjærlighet!


Wikipedia viser hvem som kjempet den Israelske/arabiske krigen i 1948. Syv muslimske lands krigsmaskiner mot den nyetablerte jødiske staten.

I dag er Israel utsatt for en omfattende ondskap helt ned til at muslimske barn springer rundt i byer og søker å drepe jødiske barn og voksne med kniver! Og det oppfordres til å «spille blod i Jerusalem» fra muslimske ledere som representerer en religion der jihadistene har som overordnet religiøst påbud om å drepe jøder «wherever they are»

Derfor vil jeg også måtte engasjere meg mer i å belyse den ondskapen som kanskje kan rive i stykker det landet jeg både er glad, i men også har måtte se på med respekt!

Det landet som jødene vendte tilbake til for 70 år siden men som har religionsfrihet for alle innen landet og hvor 25 % av innbyggerne er muslimer og hvor to av landets politiske partier – med representanter innvalgt i Knesset ( parlamentet)- representerer palestinerne og palestinernes ønsker!

Jeg har mistet venner ( ikke bare facebookvenner – men venner i det virkelige livet) fordi de mente jeg snakker «Israel propaganda» når jeg presenterer dokumenterte historiske hendelser som ikke passer med deres oppfatning av de «overskriftene» som de mener representerer sannheten når de siterer overskrifter fra norsk media!Bildetekst: en ung Oskar Jørgensen haiket gjennom Europa i 1970 til Israel. Her på toppen av Massada med en venninne fra California. Dette var første gang – og en forelskelse til det lille landet som er senteret for tre av verdensreligionene ble født . (foto: privat)

Jeg vil framover få lov til å kalle meg en «Israelvenn» og fremme synspunkter fra dette ståsted!

Hvis noen ikke liker dette eller vil fortsette med å blindt tro på overskrifter og demonisering av det eneste demokratiet i Midtøsten – så er de fullstendig frie til å forlate min venneliste her på Facebook!

Jeg forandrer nok ikke mine grunnholdninger fra de siste 45 år fordi det er » politisk korrekt» å være jødehater eller bare dekker dette under å være hater av det landet der jødene bor!Bildetekst: for de som vil vite mer om krigen i 1948 er boken 1948 skrevet av professor Benny Morris en viktig kilde til korrekt informasjon.. Boken oppdateres etterhvert som nye fakta avdekkes. Jeg har hatt gleden av å treffe Benny Morris når han holdt foredrag i Norge om stridighetene i 1948. (Foto: screenshot web)