november 2018

– Jeg HAR et sykt barn»

I Dagbladet den 2. november skriver Ingrid Fevang (som presenterer seg som «mor til multifunksjonshemmet barn») en kronikk under overskriften «Ikke tving meg til å…